شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

جمعه, 30 فروردين 1398

استارت پروژه آسفالت خیابانهای روستای طویدره زده شد . با وجود برخی کارشکنی ها و متأسفانه چوب لای چرخ نهادن گروهی از مخالفان و افراد سودجو در کارها و پروژه های عمرانی شورای اسلامی و دهیاری طویدره ، مردان همیشه آماده خدمت شورا و دهیاری دست از تلاش شبانه روزه خود بر نداشته و با همکاری افراد غیربومی و خیرخواه انجام عملیات پروژه آسفالت خیابانها و جاده های روستا آغاز کردند . دفتر شورای اسلامی و دهیاری روستای طویدره اعلام کرده که این پروژه قرار بود در حدود 2 ماه پیش شروع شود و حتی قرار داد پروژه با پیمانکار هم بسته شده بود و ده ها تن قیر حواله ای نیز خریداری شده بود اما متأسفانه با کارشکنی های برخی افراد مخالف با شورای اسلامی و حرمت شکن و به نوعی فتنه گر این پروژه به حالت تعلیق درآمد ، تا اینکه بعد از تلاش های فراوان و برگذاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط و عقد قرار دارد با وی عملیات آسفات با یاد شهیدان این روستا در خیابانهای شهیدان کاظم نژاد که یک مسیر منتهی به خیابان مزارستان و خیابان دیگر منتهی به مسیر جاده باران سبز می شود آغاز شد . پروژه آسفالت خیابانها و کوچه های روستا در چندین فاز انجام خواهد شد که فاز اول آن که دو خیابان شهیدان کاظم نژاد آغاز شده و رو به اتمام است . انشاءالله فاز های بعدی این پروژه با برگزاری مناقصه و مساعد بودن هوا به زودی انجام شود .