شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

چهارشنبه, 25 مهر 1397


 

به همت شورای اسلامی و دهیاری روستای طویدره ، جاده اصلی روستا که در چندین نقطه دچار تخریب و ایجاد دست انداز شده بود ترمیم و بازسازی شد .