شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

شنبه, 27 بهمن 1397

 در ادامه پروژه ترمیم کانال های هدایت آبهای سطحی در روستای طویدره ، مسیر خیابان شهید دلفان آذری جنب نانوایی روستا مورد بازسازی و مرمت قرار گرفت .

گزارش تصویری