شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

پنج شنبه, 06 تیر 1398

 

 

نام و نام خانوادگی : سیدفرهاد دلفان حسینی 

شغل : دبیر ورزش 

مدرک تحصیلی : کارشناسی تربیت بدنی 

ت.ت :1350

سمت : عضو شورای اسلامی

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : رسول دلفان آذری 

شغل : آزاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی مترجمی زبان خارجه 

ت.ت : 1351

سمت : عضو شورای اسلامی

 
 

 

 

نام و نام خانوادگي : حسام دلفان آذري

شغل : آزاد

مدرک تحصيلي : کارشناسي مهندسي معماري و طراحي

ت.ت : 1365

سمت : عضو شوراي اسلامي

 

 

 

نام ونام خانوادگی : سید یاسر دلفان حسینی 

شغل : آزاد 

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی عمران 

ت.ت : 1362

سمت : دهیار