شهدای روستای طویدره

رویدادها و مناسبت ها

تبلیغات شما


 

 

 

 

ساعت و تاریخ شمسی

پنج شنبه, 06 تیر 1398

فضاي اختصاص يافته به كاربري اداري در روستاي طويدره شامل دفتر شوراي اسلامي و دهياري در قسمت مركزي بافت روستا مي باشد كه سطحي معادل 80 متر مربع را به خود اختصاص داده است .
شوراي روستا در سال 1377 و دهياري آن در سال 1386 تأسيس شده اند که از آغاز کار خود تا کنون مي توان گفت که فعاليت هاي قابل قبولي در راه آباداني روستا داشته اند .